Prijava na Zagrebački dječji festival "La musica "

KLIKNI ZA PRIJAVU

Kotizacija po izvođaču i skladbi iznosi 250,00 kn ,a uplačuje se nakon izbora kandidata o čemu će kandidati pojedinačno biti obaviješteni.

Kotizaciju je potrebno uplatiti najkasnije do 15.05.2019. na račun HR6423600001102719565  

   Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu do 15. travnja 2019.

Ispunjavanjem prijavnice prihvaćate sva pravila i uvjete festivala.

Kontakt za dodatne informacije: udrugalamusica@gmail.com